Aanmelden

Op dit moment is er een aanmeldstop. Excuus voor het ongemak.

Vanwege de AVG kan aanmelden uitsluitend via telefonisch contact (06-83593253), of via een beveiligde emailomgeving zoals ZorgDomeinZIVVER of Zorgmail naar [email protected]

SMS, Signal, Telegram en WhatsApp worden als niet veilig beoordeeld.

Aanmelding kan, na overleg met de huisarts, door je huisarts worden gedaan middels een verwijsbrief (Generalistische BGGZ). Digitale verwijsbrieven met diagnose code en vermelding Basis GGZ kunnen worden gestuurd via ZorgDomein, ZorgMail of ZIVVER.

Als je door je huisarts bent verwezen naar de praktijk, dan kun je tel. (06-83593253) via de mail contact opnemen ([email protected]) om een afspraak te maken voor een korte telefonische screening. Er wordt gestreefd naar een screeningsafspraak binnen de eerste week van ontvangst van je verwijzing. In het telefonisch contact bespreken we of ik zorg kan bieden passend bij jouw klachten en hulpvraag. We bespreken dan tevens de wachttijd en planning van het intake gesprek. Na de screening stuur ik een aanmeldformulier met vragenlijsten, en verdere praktijkinformatie.

Mocht de zorg die ik bied ontoereikend zijn of niet aansluiten bij de klachten of hulpvraag, of die van je kind, dan denk ik graag mee waar je/jullie terecht zouden kunnen. Zo nodig overleg ik hierin ook met jullie huisarts, met jullie toestemming.

Voor navragen van de status van een aanmelding kun je op maandagen of donderdagen contact opnemen tussen 12.00 – 12.30 uur op tel. 06-83593253

Aanmelding Kind & Jeugd (18-)

Aanmelding van kinderen en jongeren (8-18 jaar) kan worden gedaan door de huisarts of een JeugdTeam (JT), middels een verwijsbrief of formulier Toeleiding jeugdhulpverlening. Digitale verwijsbrieven met diagnose code en vermelding Basis GGZ kunnen worden gestuurd via Zorg Domein of ZIVVER naar [email protected]  

Wanneer je bent verwezen naar de praktijk, dan kun je of je ouders via de mail contact opnemen ([email protected]) om een afspraak te maken voor een korte telefonische screening. Er wordt gestreefd naar een afspraak voor deze screening binnen de eerste week van ontvangst van je verwijzing.

In het telefonisch contact bespreek ik met jou en je ouders of ik zorg kan bieden passend bij jouw klachten en hulpvraag. Ook overleg ik met je huisarts of het JGT welke zorg er gepast en gewenst is. We bespreken dan tevens de wachttijd en plannen een afspraak voor een intake. Het is mogelijk voor de intake een keer langs te komen voor een korte kennismaking.

Na het plannen van een intakegesprek worden er via de mail een aanmeldformulier met vragenlijsten, een toestemmingsformulier en verdere praktijkinformatie opgestuurd. Voor kinderen tot 16 jaar is toestemming van gezag dragende ouder(s) nodig. Bij gescheiden ouders zal vooraf schriftelijke toestemming van beide ouders worden gevraagd voor de intake kan plaatsvinden.

Mocht de zorg die ik bied ontoereikend zijn of niet aansluiten bij jouw klachten of hulpvraag, of die van je kind, dan denk ik graag mee waar je/jullie terecht zouden kunnen. Zo nodig overleg ik hierin ook met jullie toestemming met de huisarts of andere verwijzer.

Tijdens de schoolvakanties is de praktijk minder bezet en zijn we minder goed bereikbaar. Een mail sturen kan altijd naar [email protected] of [email protected]

Voor navragen van de status van een aanmelding en vragen over de vergoeding van de behandeling kan contact worden opgenomen op donderdagen (12.00 – 12.30 uur) of vrijdagen (13.30 – 14.00 uur) op tel. 06-83593253

Binnen de praktijk wordt vergoede zorg (beperkt budget) aangeboden aan kinderen en jongeren in de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Rijnsburg, Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Noordwijk, Noordwijkerhout,  Lisse, Hillegom, Nieuwkoop en Zoeterwoude. Indien je geen verwijsbrief hebt of niet in de genoemde gemeenten woont, kun je wel zorg ontvangen maar dan is de zorg voor eigen kosten. Voor meer informatie zie ‘Tarieven’.

Voor huisartsen en verwijzers

Aanmelden of patiëntoverleg vooraf kan eenvoudig via Zorgdomein, daarnaast ben ik te bereiken op 06-83593253. Voor overleg over aanmelding van individuele cliënten kunt u op woensdag (13.30 – 14.00 uur), donderdag (12.00 – 12.30 uur) of vrijdag (13.30 – 14.00 uur) bellen voor overleg.

Let op: ik accepteer geen papieren verwijsbrieven, en de wachttijd in Zorgdomein is niet actueel.

Psycholoog of psychiater?

Een GZ-psycholoog is opgeleid om lichte (tot matig-ernstige) klachten en stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. Het gaat om enkelvoudige stoornissen, zoals een milde dwangstoornis, een enkelvoudig trauma of een eenmalige depressieve periode. Meestal gaat het om klachten die niet langer dan 6 maanden bestaan. De behandeling duurt niet lang, meestal tussen 8 en 24 sessies en vindt plaats in de generalistische basis-GGZ (BGGZ).

Indien de klachten ernstig of hardnekkig blijken en een behandeling binnen de Basis GGZ ontoereikend is of blijkt te zijn, kan worden doorverwezen naar een psychotherapeut of psychiater werkzaam in de Specialistische GGZ (SGGZ). Een psychotherapeut of psychiater is opgeleid om meer ernstige klachten te diagnosticeren en te behandelen. Veelal gaat het om klachten die al langere tijd bestaan en die op meerdere levensgebieden voor stagnatie zorgen. Psychotherapie kan klachtgericht zijn, denk daarbij aan terugkerende depressies, complex trauma of ingezet worden bij een combinatie van meerdere stoornissen, zoals een dwangstoornis bij iemand die ook autisme heeft. Psychotherapie kan ook persoonsgericht zijn, zoals de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis. Deze behandelingen hebben een langere behandelduur en vinden plaats binnen de SGGZ.

(Jong)Volwassenen (18+)

Ik streef er altijd naar “maatwerk” te bieden en kijk samen met jou naar wat er nodig is en wat je vraag of wens is. Daarbij vind ik het heel belangrijk om gedachten en gevoelens en gedrag niet los te zien van elkaar en het verband te leggen tussen je mentale welzijn en je lichaam (signalen). Het kan zijn dat we in de behandeling misschien ook met sport en beweging gaan werken, of dat ik je help om meer verbinding te zoeken, met jezelf (in wat je voelt) of juist met anderen.

Binnen de behandeling maak ik vooral vaak gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, traumatherapie waaronder EMDR, en emotie regulatie vaardigheden. Hieronder worden diverse therapievormen waarin ik opgeleid ben, nader beschreven. De therapieën die worden aangeboden zijn van kortdurende aard (ca. 8 – 24 gesprekken), en zijn met name gericht op de behandeling van enkelvoudige klachten en problemen en/of een duidelijke hulpvraag. Dit is kenmerkend voor de Generalistische Basis GGZ. De behandeling kan ook in combinatie met E-Health worden aangeboden.

Mocht er langer durende zorg of meer intensieve zorg nodig zijn, dan zal dit met je worden besproken. Het is mogelijk om bijv. je partner bij de gesprekken te betrekken, als we samen concluderen dat dit zinvol kan zijn. Een therapiegesprek duurt doorgaans 60 minuten; partnergesprekken duren ongeveer 75-90 minuten.

We bieden binnen Praktijk Kern ook onderhoudsbehandeling aan cliënten die in de Specialistische GGZ zijn behandeld, voldoende gestabiliseerd zijn, en nog enige vorm van begeleiding willen om de ingezette verandering door te zetten.

Per 2024 werk ik ook samen met de studentenpsychologen in Leiden, het Centrum Seksueel Geweld (CSG), BevalBeter (bevallingsgerelateerd trauma) en een hulpverlener en coach (Esther Frusch). In geval van meer lichaamsgerichte aanpak kan ook samenwerking worden gezocht met haptotherapie of fysiotherapie.

De volgende therapievormen worden aangeboden in de praktijk: