Aanmelden

Vanwege de AVG kan aanmelden uitsluitend via telefonisch contact (06-83593253), of via een beveiligde emailomgeving zoals ZorgDomeinZIVVER of Zorgmail naar [email protected]

SMS, Signal, Telegram en WhatsApp worden als niet veilig beoordeeld.

Aanmelding kan na overleg met de huisarts, door je huisarts worden gedaan middels een verwijsbrief (Generalistische BGGZ). Digitale verwijsbrieven met diagnose code en vermelding Basis GGZ kunnen worden gestuurd via ZorgDomein of ZIVVER.

Als je door je huisarts bent verwezen naar de praktijk, dan kun je via de mail contact opnemen ([email protected]) om een afspraak te maken voor een korte telefonische screening. Er wordt gestreefd naar screening binnen de eerste week van ontvangst van je verwijzing. In het telefonisch contact bespreken we of ik zorg kan bieden passend bij jouw klachten en hulpvraag. We bespreken dan tevens de wachttijd en planning van het intake gesprek. Na de screening stuur ik een aanmeldformulier met vragenlijsten, en verdere praktijkinformatie.

Mocht de zorg die ik bied ontoereikend zijn of niet aansluiten bij jouw klachten of hulpvraag, of die van je kind, dan denk ik graag mee waar je/jullie terecht zouden kunnen. Zo nodig overleg ik hierin ook met jullie huisarts, met jullie toestemming.

Voor navragen van de status van een aanmelding kun je op maandagen of donderdagen contact opnemen tussen 12.00 – 12.30 uur op tel. 06-83593253

Verwijzers kunnen voor overleg op maandag en donderdag bellen tussen 12.00 – 12.30 uur. Wil je als verwijzer afstemmen over (door)verwijzing of een eerdere specifieke verwijzing, dan kan er ook een tel. consult worden aangevraagd via ZorgDomein of [email protected]

Aanmelding Kind & Jeugd (18-)

Aanmelding kan van kinderen en jongeren (8-18 jaar) kan worden gedaan door de huisarts of een jeugd-gezinsteam (JGT), middels een verwijsbrief of formulier Toeleiding jeugdhulpverlening. Digitale toeleiding of verwijsbrieven met diagnose code en vermelding Basis GGZ kunnen worden gestuurd via Zorg Domein of ZIVVER naar [email protected]  

Wanneer je bent verwezen naar de praktijk, dan kun je of je ouders via de mail contact opnemen ([email protected]) om een afspraak te maken voor een korte telefonische screening. Er wordt gestreefd naar screening binnen de eerste week van ontvangst van je verwijzing. In het telefonisch contact bespreek ik met jou en je ouders of ik zorg kan bieden passend bij jouw klachten en hulpvraag. Ook overleg ik met je huisarts of het JGT welke zorg er gepast en gewenst is. We bespreken dan tevens de wachttijd en plannen een afspraak voor een intake. Het is mogelijk voor de intake een keer langs te komen voor een korte kennismaking. Na het gesprek met jou, je ouders en verwijzer, zal ik via de mail een aanmeldformulier met vragenlijsten, en verdere praktijkinformatie en een toestemmingsformulier naar jou of je ouders sturen (voor kinderen tot 16 jaar is toestemming van gezag dragende ouder(s) nodig).   Bij gescheiden ouders zal vooraf schriftelijke toestemming van beide ouders worden gevraagd voor de intake kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door de aanmelding te doen via een gezamenlijk verstuurde mail vanuit beide ouders.

Mocht de zorg die ik bied ontoereikend zijn of niet aansluiten bij jouw klachten of hulpvraag, of die van je kind, dan denk ik graag mee waar je/jullie terecht zouden kunnen. Zo nodig overleg ik hierin ook met jullie huisarts, met jullie toestemming.

Tijdens de schoolvakanties is de praktijk minder bezet en zijn we minder goed bereikbaar. Een mail sturen kan altijd naar [email protected] of [email protected]

Voor navragen van de status van een aanmelding en vragen over de vergoeding van de behandeling kan op maandagen of donderdagen contact worden opgenomen tussen 12.00 – 12.30 uur op tel. 06-83593253

Verwijzers kunnen voor overleg op maandag en donderdag bellen tussen 12.00 – 12.30 uur. Wil je als verwijzer afstemmen over (door)verwijzing of een eerdere specifieke verwijzing, dan kan er ook een tel. consult worden aangevraagd via ZorgDomein of [email protected]

Binnen de praktijk wordt vergoede zorg (beperkt budget) aangeboden aan kinderen en jongeren in de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Rijnsburg, Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Noordwijk, Noordwijkerhout,  Lisse, Hillegom, Nieuwkoop en Zoeterwoude. Indien je geen verwijsbrief hebt of niet in de genoemde gemeenten woont, kun je wel zorg ontvangen maar dan is de zorg voor eigen kosten. Voor meer informatie zie ‘Tarieven’.

Voor huisartsen en verwijzers:

Aanmelden of patiëntoverleg vooraf kan eenvoudig via Zorgdomein, ik ben te bellen op 06-83593253 . Voor overleg over aanmelding van individuele cliënten kunt u op maandag en donderdag tussen 12.00 en 12.30 uur bellen met het telefoonnummer dat in Zorgdomein staat.

Let op: ik accepteer geen papieren verwijsbrieven, en de wachttijd in Zorgdomein is niet actueel.

Psycholoog of psychiater?

Een GZ-psycholoog is opgeleid om lichte (tot matig-ernstige) klachten en stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. Het gaat om enkelvoudige stoornissen, zoals een milde dwangstoornis, een enkelvoudig trauma of een eenmalige depressieve periode. Meestal gaat het om klachten die niet langer dan 6 maanden bestaan. De behandeling duurt niet lang, meestal tussen 6 en 18 sessies en vindt plaats in de generalistische basis-GGZ (BGGZ).

Indien de klachten ernstig of hardnekkig blijken en een behandeling binnen de Basis GGZ ontoereikend is of blijkt te zijn, kan worden doorverwezen naar een psychotherapeut of psychiater werkzaam in de Specialistische GGZ (SGGZ). Een psychotherapeut of psychiater is opgeleid om meer ernstige klachten te diagnosticeren en te behandelen. Veelal gaat het om klachten die al langere tijd bestaan en die op meerdere levensgebieden voor stagnatie zorgen. Psychotherapie kan klachtgericht zijn, denk daarbij aan terugkerende depressies, complex trauma of ingezet worden bij een combinatie van meerdere stoornissen, zoals een dwangstoornis bij iemand die ook autisme heeft. Psychotherapie kan ook persoonsgericht zijn, zoals de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis. Deze behandelingen hebben een langere behandelduur en vinden plaats binnen organisaties in de SGGZ. Binnen Praktijk Kern (samenwerkingsverband) zijn ook een psychiater en psychotherapeut werkzaam in de SGGZ, zo mogelijk wordt dan ook naar hen doorverwezen. Hierbij dient wel te worden vermeld dat er sprake is van lange wachttijden en actueel een aanmeldstop.