Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een behandeling waarin je actief en doelgericht je eigen gedrag en gedachten gaat onderzoeken en aanpassen. Je leert via oefeningen en opdrachten anders te denken en te doen. Dit vermindert je klachten. Je krijgt ook handvatten waarmee je problemen in de toekomst beter aankan. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen, bij zowel volwassenen als kinderen. Cognitieve gedragstherapie is daarom de aanbevolen behandeling voor veel psychische klachten.

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die psychische en emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van je manier van denken en interpreteren (bijvoorbeeld aannames of ideeën die je erop na houdt). Een CGT behandeling is meestal kortdurend en klacht- of probleemgericht. Bijvoorbeeld gericht op vermindering van angst of somberheid, (onverklaarde) vermoeidheid, stress, paniek, stemmingswisselingen, verwerken van verlies, of doorbreken van ongewenst gedrag zoals dwang, middelengebruik of vermijding, overmatig eten of beeldschermgebruik.

Zie voor meer informatie de site van de beroepsvereniging (VGCt): https://kennisnet.vgct.nl/patienteninformatie/