Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR wordt toegepast bij mensen die last hebben van de gevolgen van een schokkende of ingrijpende ervaring, zoals een ongeval, seksueel of fysiek geweld, een traumatische bevalling of pestervaringen. Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis is het niet ongewoon dat je spanningsklachten ervaart, je somber voelt en na blijft denken over wat er is gebeurd. Soms merk je klachten meteen, soms pas veel later. We noemen dit een trauma, het gevolg van de impact van de ervaringen op jou, je gevoel van veiligheid, vertrouwen en integriteit. Een trauma is als het ware een psychische verwonding, een innerlijke beschadiging. Wanneer klachten als gevolg van ingrijpende ervaringen aanhouden of verergeren, is het goed om hulp te zoeken.

Vaak wordt bij trauma gedacht aan zeer schokkende gebeurtenissen zoals ernstige fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Dat klopt ook zeker, maar in feite kan een trauma veroorzaakt worden door elke gebeurtenis die voor jou persoonlijk heel ingrijpend is geweest, hoe groot of klein ook. Als klachten langer dan een maand aanhouden, noemen we dat een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Flashbacks, herbelevingen en nachtmerries zijn de meeste kenmerkende symptomen van PTSS. De nare herinneringen blijven zich opdringen, terwijl je er juist niet aan wilt denken. Hierdoor kun je je somber of zelfs wanhopig gaan voelen, problemen krijgen met slapen, schrikachtig en angstig zijn, maar ook boos of zelfs agressief.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wordt specifiek ingezet wanneer klachten zijn ontstaan als gevolg van een concrete gebeurtenis, en wanneer het denken aan deze gebeurtenis nog steeds vervelende emoties oproept. Een EMDR behandeling is over het algemeen van korte duur. Uit onderzoek is gebleken dat het een effectieve therapie is waar de meeste mensen goed op reageren.

Zie voor meer informatie de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN): https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/