Ilse van Kuilenburg

Als GZ-psycholoog heb ik ruim tien jaar ervaring in het behandelen van diverse problemen bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Mijn expertise ligt in het behandelen van angst- en stemmingsklachten, verslaving, trauma, emotie regulatie- en zelfbeeldproblemen. Ook heb ik jarenlang gewerkt met jeugdigen en (jong)volwassenen met ADHD en ASS.

In mijn visie op problemen en klachten hou ik vast aan een holistische kijk; je lichaam, geest en je omgeving spelen allemaal een rol in je welzijn, en neem ik dan ook mee.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een transparante en oplossingsgerichte houding, met veel aandacht voor je sterke kanten en ook dat wat goed gaat. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten de interventies die ik toe pas begrijpen en zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op samen onderzoeken, op ontwikkeling en vaardiger worden. Samen een antwoord vinden op jouw vraag, bijvoorbeeld “Hoe krijg ik weer grip op mezelf en mijn leven”, “Hoe ga ik weer beter in mijn vel zitten”,  of “Hoe krijg ik weer grip op de opvoeding?” Ik help je graag jouw eigen mogelijkheden te (her)ontdekken. Samen werken we aan het (opnieuw) vinden van balans en van vertrouwen in jezelf, in herstel, in anderen en de toekomst.

Als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut heb ik ruim 14 jaar gewerkt in de specialistische GGZ, in de kinder – en jeugdpsychiatrie en jeugdverslavingszorg. In 2018 ben ik daarnaast ook training, supervisie en opleiding gaan bieden, en ben ik werkzaam als opleider en supervisor voor diverse nascholingsinstituten. Zo geef ik opleiding en supervisie binnen de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, de GZ-opleiding en training op gebied van emotie regulatie, angst en trauma. In 2022 ben ik vrijgevestigd gaan werken bij Praktijk Kern.

Nog even kort over mijzelf! Ik ben getrouwd en ik heb twee lieve, energieke kinderen. In mijn vrije tijd geniet ik van buiten zijn, de natuur opzoeken, sporten, yoga, en boeken lezen. Daarnaast reis ik graag, en hou ik van lezen en sporten, koken en bakken, yoga, en ‘er op uit zijn’ met mijn gezin of vriendinnen.

 

Visie

In mijn visie op problemen en klachten hou ik vast aan een holistische kijk: je lichaam, geest en je omgeving spelen allemaal een rol in je welzijn, en neem ik dan ook mee. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een transparante en oplossingsgerichte houding, met veel aandacht voor je sterke kanten en ook dat wat goed gaat. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten de interventies die ik toe pas begrijpen en zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op samen onderzoeken, op ontwikkeling en vaardiger worden. Samen een antwoord vinden op jouw vraag, bijvoorbeeld “Hoe krijg ik weer grip op mezelf en mijn leven”, “Hoe ga ik weer beter in mijn vel zitten”,  of “Hoe krijg ik weer grip op de opvoeding?” Ik help je graag jouw eigen mogelijkheden te (her)ontdekken. Samen werken we aan het (opnieuw) vinden van balans en van vertrouwen in jezelf, in herstel, in anderen en de toekomst.

Een ander leidend principe in mijn werkwijze is de positieve psychologie, van daaruit werk ik vanuit mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Het glas is halfvol in plaats van half leeg. Binnen de positieve psychologie staat de mens als geheel centraal en wordt er gekeken naar wat je gelukkig maakt. Er wordt gewerkt aan het wegnemen van beperkingen en er wordt vanuit gegaan dat je jezelf beter en gelukkiger kunt maken. De vrije wil en keuzemogelijkheden staan centraal. Iedereen heeft een vrije keus en kan zichzelf verder ontwikkelen. Daarbij kijken we naar je krachten, kwaliteiten en hulpbronnen en leggen we de focus op wat al goed gaat, en wat nog beter kan en wat daarvoor nodig is. Positieve psychologie gaat over het vergroten van veerkracht en persoonlijk welzijn.

Werkwijze Kind & Jeugd

Tijdens het intakegesprek worden de klachten en problemen van jou of je kind zo goed mogelijk in kaart gebracht, aan de hand van de informatie vanuit de aanmelding. Indien nodig wordt informatie vanuit eerdere hulpverlening met jullie toestemming opgevraagd. Ook wordt er meer uitleg gegeven over de werkwijze en praktische zaken. Samen bespreken we de gewenste uitkomst (het doel) van de behandeling en het voorstel voor het hulpverleningsplan. Een intake gesprek duurt ongeveer 60 minuten, waarbij ik zowel met jou apart, als met jou en je ouder(s) zal spreken. Het behandelvoorstel kan zijn: verder onderzoek om je klachten beter te begrijpen (diagnostiek) of het kan zijn dat we gelijk een behandelplan bespreken. Uiteraard mag je / mogen jullie daar zelf over mee denken en na het intakegesprek nog over nadenken. Het is belangrijk dat je je kunt vinden het advies en daarnaast ook een “klik” ervaart met mij als therapeut. Je op je gemak en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op onze samenwerking en ook op het resultaat van de behandeling! Na de intake en (eventueel) onderzoek, wordt in een adviesgesprek het behandelplan besproken: in dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier waarop we de doelen willen bereiken (zie behandelvormen) en de verwachte duur van de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd en wensen van het kind is hij of zij hierbij aanwezig. Deze doelen zullen we regelmatig evalueren, samen, of met je ouders erbij. De verwijzer ontvangt een brief met een korte samenvatting van de intake en behandelplan. Ook bij afronding van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gesteld middels een korte afsluitbrief.

Als richtlijn voor een behandeling in de Basis GGZ wordt een behandelduur van 8 – 16 gesprekken aangehouden. Indien een langer durende behandeling nodig is, is een doorverwijzing naar de specialistische GGZ noodzakelijk (SGGZ). Hierin zal, ook in overleg met jullie huisarts, worden gekeken naar de mogelijkheden.

Indien de klachten of het gedrag van het kind of de jongere een grote weerslag hebben op ouders en/of het gezin, kan er voor worden gekozen om ook ouderbegeleiding (mediatie) te starten of door te verwijzen voor gezinstherapie. Mediatie richt zich met name op de opvoedingsvaardigheden van ouders. Gezinstherapie is bedoeld om wederzijdse interactie patronen te onderzoeken, beter te begrijpen en te doorbreken, zeker wanneer ouders door hun reacties bepaald gedrag of klachten bij het kind versterken of in stand houden. Bij jongeren is het vooral belangrijk om ook hun eigen visie op de problemen te horen, en te kijken naar hoe jongere en ouders weer beter met elkaar in gesprek kunnen komen, meer begrip voor elkaar kunnen (terug) krijgen, evenals vertrouwen. Vanaf 16 jaar mag een jongere juridisch gezien zelf bepalen of hij of zij hulp nodig heeft. Hierin wordt vanuit de praktijk waar mogelijk gestreefd naar betrokkenheid van ouders bij de behandeling, omdat vanuit onderzoek is gebleken dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van terugval in psychische klachten en gedragsproblemen.

Kwalificaties

2003     Klinische- en Gezondheidspsychologie (Universiteit Leiden)

2010     Mindfulness training (MBCT, MBSr) (Centrum Mindfulness, Den Haag)

2011     Cognitief gedragstherapeut VGCt (Cure & Care, Arnhem)

2011     EMDR therapeut Volwassenen (VEN)

2014     Gezondheidszorgpsycholoog met differentiatie Kind & Jeugd, BIG (RINO Rotterdam/Leiden)

2015     Supervisorenopleiding VGCt (VGCt-erkend supervisor) (Cure & Care, Arnhem)

2017     Dialectische gedragstherapie, DGT basisopleiding (RINO, Amsterdam)

2019     Therapeutisch psychologisch onderzoek / diagnostiek (Viersprong Academy)

2019     EMDR practitioner Kind & Jeugd en Volwassenen (VEN)

2021     Imaginaire exposure therapie (RINO zuid, Eindhoven)

2021     VERS-training (Basis, en VERS-I) (Trimbos, Utrecht)

2022     Schematherapie, met differentiatie Kind & Jeugd (VSt)

2022     ACT basisopleiding, (Cure & Care, Arnhem)

2022      Enhanced Trauma Treatment (VEN)

Daarnaast heb ik diverse cursussen en trainingen gevolgd, o.a. op gebied van ADHD, eetstoornissen, trauma, emotieregulatie, transitiepsychiatrie, gender problematiek, verslaving.

Lidmaatschappen

LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen)

ZP Jeugd (Zelfstandige Praktijken Jeugd, Holland Rijnland)

VGCT (Vereniging voor Gedragstherapieën en Cognitieve therapie)

VSt (Vereniging voor Schematherapie)

VEN (Vereniging EMDR Nederland)

VVAa (Vereniging voor Arts en Andere zorgverleners)