Kwaliteit en Klachten

WET BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (BIG)

Beschermde beroepstitel

In de Wet BIG zijn een aantal beroepen opgenomen die beschermd zijn en die je dus alleen mag voeren als je ook daadwerkelijk opgeleid bent voor dit beroep.  Bijvoorbeeld de beroepen voor Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog, Psychotherapeut, maar ook Tandarts of Verloskundige. Of een therapeut ook een geldige registratie heeft is na te kijken in het BIG-register. Ik ben opgenomen in het BIG-register als GZ-psycholoog onder de naam E.C. van Kuilenburg, BIG 68535635.

BEROEPSVERENIGINGEN

Gericht op kwaliteitsbevordering en waarborging en het samenbrengen van de evidence-base binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De geestelijke gezondheidszorg kent veel verschillende therapievormen en specialisaties. Deze specialisaties worden verenigd en vertegenwoordigd vanuit  beroepsverenigingen. De afgelopen jaren hebben verschillende beroepsverenigingen zich weer verenigd in een overkoepelend samenwerkingsverband (P3NL). Een verzameling van 9 beroepsverenigingen, waarbij ik als lid en / of supervisor ben aangesloten bij 3 van deze beroepsverenigingen; VGCT, NVGZP en VEN (EMDR). Daarnaast ben ik geregistreerd lid van de VSt (vereniging voor schematherapie), de VVAA (vereniging voor medische zorgprofessionals) en de LVVP (vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).

KWALITEIT

Het leveren van hoogwaardige hulp staat centraal.

Natuurlijk is alles wat ik doe gericht op het leveren van hoogwaardige hulp. Maak vooral bespreekbaar wat je verwachtingen omtrent de kwaliteit van de behandeling en van mijn rol als therapeut zijn! Naast goede afspraken is er ook een wet waarin afspraken over “kwaliteit” binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn vastgelegd. Volgens deze wet werken we als therapeut vanuit het kwaliteitsstatuut. Deze ligt ter inzage in de praktijk, en kan evt. ook digitaal via de website worden ingezien. Welke praktijken dit verplichte kwaliteitsstatuut voeren is te vinden op de website www.zorginzicht.nl.

KLACHTEN

Graag bespreek ik met je als het niet zo gaat, als je verwacht.

Natuurlijk doe ik er alles aan om je/jullie zo goed mogelijk te helpen. Mocht het onverhoopt toch anders lopen, dan wil ik je vragen dit met me te bespreken, zodat wij gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen dan hebben de beroepsverenigingen waar ik bij ben aangesloten een officiële klachtenprocedure. We hebben er voor gekozen ons aan te sluiten bij de klachtenprocedure van de LVVP.

Deze is te bereiken via De LVVP-klachten- en geschillenregeling – LVVP

  • Link naar PDF klachtenregeling LVVP
  • Op grond van de Jeugdwet is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog verplicht zich bij een klachtenregeling aan te sluiten. Omdat de Jeugdwet en de Wkkgz niet op elkaar aansluiten voor wat betreft de afhandeling van klachten, heeft het LVVP-bestuur besloten zelf een onafhankelijke klachtenregeling op te zetten voor de jeugd. Deze is sinds 1 oktober 2019 beschikbaar en geldt voor jongeren onder 18 jaar die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente.
  • de Jeugdwet-klachtenregeling van de LVVP