Positieve Psychologie, binnen de positieve psychologie werk ik vanuit mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Het glas is halfvol in plaats van half leeg. Binnen de positieve psychologie staat de mens als geheel centraal en wordt er gekeken naar wat je gelukkig maakt. Er wordt gewerkt aan het wegnemen van beperkingen en er wordt vanuit gegaan dat je jezelf beter en gelukkiger kunt maken. De vrije wil en keuzemogelijkheden staan centraal in deze stroming. Iedereen heeft een vrije keus en kan zichzelf verder ontwikkelen. Daarbij kijken we naar je krachten, kwaliteiten en hulpbronnen en leggen we de focus op dat wat al goed gaat, nog beter kan en wat daarvoor nodig is. Positieve psychologie gaat over het vergroten van de veerkracht en het persoonlijke welzijn.