Sensorimotor psychotherapy

Sensorimotor psychotherapy is een lichaamsgerichte therapie die is toegesneden op het verwerken van traumatische ervaringen, waar niet alleen het praten centraal staat maar ook het lichaam. Beweging, houding en lichaamswaarneming vormen (ook) een ingang bij het onderzoeken, verlichten, begrijpen en oplossen van emotionele problemen (als gevolg van ingrijpende ervaringen). In de behandeling worden verschillende technieken toegepast zoals focus (concentratie) oefeningen, beweging, mindfulness en visualisatie. Zo wordt je meer bewust van lichamelijke stress reacties die ontstaan (zijn) tijdens schokkende of ingrijpende gebeurtenissen (fight – flight – freeze) vanuit een sterke focus in het hier-en-nu om opnieuw veiligheid terug te vinden. Sensorimotor psychotherapy is een veelbelovende, lichaamsgeoriënteerde techniek vanuit de klinische praktijk in de Verenigde Staten (Pat Ogden). De techniek is gebaseerd op neurofysiologisch onderzoek over traumatisering (ontregeling van het autonome zenuwstelsel en stress systeem), hechtingstheorieën en mindfulness.

De therapie helpt je meer bewust worden van hoe spanning in je lichaam tot uiting komt, spanningsopbouw beter herkennen (signalen) en meer je grenzen te leren voelen. De window of tolerance (spanningsboog) wordt hierbij gebruikt. In de therapie wordt gewerkt aan het leren ‘schakelen’ van herinneringen en fysieke reacties naar het hier en nu. Daarnaast leer je eigen hulpbronnen (bijvoorbeeld ademhaling, houding, activiteit of voorwerp) inzetten, om jezelf rustiger en sterker te voelen, en je zelf te kalmeren. Verwerking vindt plaats door lichaamssignalen te volgen en onafgemaakte impulsen en gedragingen, opgedaan tijdens de traumatische ervaring, langzaam en in stappen uit te voeren (‘sequencen’). Deze techniek helpt je om bij jezelf te blijven en controle te behouden. Gedurende de gehele behandeling ligt de regie bij jou, wordt steeds toestemming gevraagd en wordt jouw tempo gevolgd. De kleding blijft aan gedurende de hele therapie en er vindt geen aanraking plaats door therapeut.

Zie voor meer informatie: https://sensorimotorpsychotherapy.org/about/#what-is-sp