Traumabehandeling

Traumagerichte CGT helpt bij problemen die zijn ontstaan na het meemaken van een traumatische of ingrijpende ervaring. De behandeling wordt ingezet als je één of meerdere ingrijpende (traumatische) ervaringen hebt meegemaakt en hier last van hebt. Bijvoorbeeld als je als kind een verlies of scheiding meemaakt, een ongeluk, gepest wordt of een vervelende medische behandeling hebt moeten ondergaan. Dan is het begrijpelijk dat je tijd nodig hebt om dit te verwerken. Echter als het langer duurt om te verwerken (bijv. meer dan een maand) of als de verwerking vast loopt, dan kan traumabehandeling hierin ondersteunen. Het doel van de therapie is om de klachten die zijn ontstaan als gevolg van de gebeurtenis(sen) te doen laten afnemen. Samen met jou kijkt de therapeut hoe je anders over de gebeurtenissen en klachten kan gaan denken, en je leert anders met emoties en problemen om te gaan, waardoor het verwerkingsproces op gang komt en ook je gedrag zal veranderen.

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen: in de eerste fase wordt gewerkt aan vaardigheden (bijv. omgaan met je emoties, leren praten over wat je hebt meegemaakt), waarna je samen met de therapeut het traumaverhaal (wat jij hebt meegemaakt) gaat opschrijven. Dit verhaal wordt aan het einde gedeeld met een vertrouwd, belangrijk steunpersoon. Samen met je therapeut ga je kijken hoe je de draad van je leven weer kan oppakken, en wat je nodig hebt om weer meer zelfvertrouwen te voelen.

Naast trauma gerichte cognitieve gedragstherapie worden ook andere behandelvormen aangeboden in het verwerken van traumatische ervaringen: imaginaire exposure behandeling, WRITE Junior of schrijftherapie, EMDR en sensori-motor psychotherapie technieken. Daarnaast kan er samenwerking worden gezocht of verwezen worden naar bijv. haptotherapie, fysiotherapie, bokstherapie of running therapy bij trauma gerelateerde klachten.

Zie voor meer informatie over exposure behandeling: https://kennisnet.vgct.nl/patienteninformatie/