Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragstherapie. Met ACT werk je aan psychologische flexibiliteit. Psychologische flexibiliteit betekent dat je flexibel om kunt gaan met situaties, gedachten en gevoelens, ook als ze moeilijk of pijnlijk zijn – en tegelijkertijd betekenisvolle keuzes in je leven kunt maken. Hoe beter jij leert omgaan met moeilijke situaties, je kunt openstellen voor je ervaringen, hoe groter je vermogen om te werken aan de kwaliteit van leven.

ACT wordt bijvoorbeeld veel aangeboden bij mensen met chronische lichamelijke klachten, waar acceptatie een onderdeel van herstel is. Daarnaast leer je middels ACT vaardigheden om je leven in te richten vanuit verbinding met jouw waarden, datgene wat voor jou wezenlijk belangrijk is, waardoor je meer betekenis en zingeving in je leven zult kunnen brengen