Diagnostiek en consultatie

Vanuit het werk in de Generalistische BGGZ wordt enkel zeer beknopte diagnostiek gedaan om de hulpvraag meer helder te krijgen en/of voor een goede doorverwijzing of toeleiding naar een beter passend hulpaanbod. Diagnostiek vindt dan ook alleen plaats ter screening (bijv. bij vermoedens van een ontwikkelingsstoornis of trauma), en/of ter inschatting van de ernst van een klacht of probleem, bijvoorbeeld om een passend behandelaanbod te kunnen adviseren. Diagnostiek wordt alleen uitgevoerd op nadrukkelijk verzoek van een cliënt en/of de verwijzer, en in samenwerking met de cliënt. Bij minderjarige cliënten wordt toestemming gevraagd van gezagdragende ouders.

Vanuit de praktijk is het mogelijk om consultatie te bieden aan ketenzorgpartners of verwijzers indien er vragen zijn over specifieke klachten of problemen, er overleg gewenst is over een bepaalde cliënt, en/of een passend behandelaanbod. Hiertoe kan worden gebeld naar het spreekuur op maandag of donderdag van 12.00-12.30 uur. Ook is het mogelijk via de e-mail of via Zorgdomein (GZ van Kuilenburg) een telefonische afspraak te maken.