Schematherapie (kortdurend)

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die wordt toegepast wanneer mensen vastlopen in steeds terugkerende patronen of manieren van denken, ook wel schema’s en valkuilen genoemd. Bijvoorbeeld perfectionisme, over je eigen grenzen gaan, je aanpassen, ruzies met anderen, of diepliggende onzekerheid. Met een schema wordt bedoeld: de kijk die je hebt (ontwikkeld) op jezelf, anderen en de wereld. Een schema bestaat uit herinneringen, emoties, overtuigingen en lichamelijke gewaarwordingen.

Schema’s ontstaan door een combinatie van je temperament, ervaringen in je kindertijd en ontwikkeling, en de mate waarin aan basisbehoeften is voldaan. Basisbehoeften zijn behoeften zoals ieder mens deze nodig heeft om goed te kunnen ontwikkelen, bijv. veiligheid, verbinding met anderen, je emoties mogen uiten (expressie), de wereld mogen ontdekken (autonomie) en eerlijke grenzen en regels. Wanneer je minder prettige ervaringen opdoet in je leven en er minder aan je behoeften is voldaan, kunnen minder aangepaste schema’s ontwikkelen die je tegenwerken in je leven. Ook de manier waarop je omgaat met moeilijke situaties, we noemen dit coping, kan je in de weg staan, bijvoorbeeld in je contact met anderen. Persoonlijk contact verloopt moeizaam of je hebt steeds terugkerende angsten of depressieve gevoelens. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je gedrag en denken in het dagelijkse leven wordt onderzocht.

Zie voor meer informatie en informatieve filmpjes: https://www.schematherapie.nl/schematherapie