Ouderbegeleiding

Wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind, of wanneer je kind lijkt vast te lopen op school, op sociaal vlak of op andere domeinen, dan kan het fijn zijn om te praten met een psycholoog. Een psycholoog kan meedenken over een aanpak voor problemen waar jullie in de opvoeding tegenaan lopen, of die spelen binnen het gezin, zoals wanneer kinderen slecht luisteren, er veel ruzie is binnen het gezin, of wanneer je opmerkt dat je kind zich meer terugtrekt, eetproblemen heeft of teveel tijd achter een beeldscherm doorbrengt. Kinderen opvoeden is geen makkelijke taak, zoals een bekend spreekwoord zegt; “it takes a village to raise a child”. Steun en samen zoeken naar oplossingen kan helpend zijn. Naast het kijken naar de oorzaken van de problemen wordt er toegewerkt naar (praktische) oplossingen. Dit kan ook in samenwerking met school, bijv. wanneer je kind moeite heeft om rustig in de klas te blijven, opstandig is, of moeite heeft om mee te komen op sociaal vlak, of qua leren. Bij al deze problemen kan naast begeleiding, ook juist gekeken worden naar eventuele verklaringen of oorzakelijke factoren middels diagnostiek. Vanuit diagnostiek kunnen jullie als ouders, maar bijvoorbeeld ook school, adviezen ontvangen om weer meer met elkaar op de rit te komen.