Oplossingsgerichte psychotherapie

Oplossingsgerichte therapie is gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen in jezelf. Samen met de therapeut onderzoek je welke vaardigheden, krachten en kwaliteiten je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. In plaats van het geven van adviezen stelt de therapeut vragen: ‘Waar hoop je op? Welk verschil zou dat maken? Wat werkt al?’ en ‘Wat zou een volgend teken van vooruitgang zijn?’ Als cliënt wordt jou gevraagd om jezelf een doel te stellen, oplossingen (mede) te bedenken en uit te voeren.

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. Het antwoord op de vraag ‘waarom’ is vaak niet duidelijk of niet te vinden. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij als cliënt wordt gezien als expert. Voor de therapeut zijn jouw visie, jouw referentiekader en jouw ideeën bepalend voor de manier waarop oplossingen worden vormgegeven. De therapeut neemt een houding van niet-weten aan zodat samen kan worden onderzocht hoe een oplossing kan worden gevonden. Daarbij staat de therapeut naast jou, wat voelt als een meer coachende manier van hulpverlening. De therapeut stelt daarbij veel oplossingsgerichte vragen, kijkt mee over je schouder en zal je actief uitnodigen tot het bepalen van je doelen, stappen en mogelijke oplossingen. De focus ligt daarbij niet op wat je niet wilt, maar vooral op wat je wel wilt (bereiken).

Zie voor meer informatie over oplossingsgerichte therapie de volgende website;   https://www.nji.nl/effectieve-jeugdhulp/oplossingsgerichte-therapie-wat-werkt/