(Jong) volwassenen (18+)

Waarvoor kun je terecht

In de praktijk bied ik passende behandeling voor een breed scala aan klachten en stoornissen bij jongvolwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar. Mijn expertise ligt in de behandeling van jongvolwassenen. Veel voorkomende vragen zijn gericht op de behandeling van trauma (na ingrijpende ervaringen), angststoornissen en dwangmatig gedrag, paniekaanvallen, stemmingsklachten, overspannenheid en/of overbelasting, lichamelijke klachten die geen medische verklaring hebben, een negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen of problemen in de emotie-regulatie (bijv. moeilijk kunnen omgaan met stress, boosheid). Ook kun je bij mij terecht in geval van milde eetproblemen of milde gedragsproblemen (bijv. impulsbeheersing, beeldschermverslaving, middelengebruik), genderdysfore klachten, slaapproblemen en leefstijlproblemen (bijv. roken, overgewicht). In geval van ADHD en ASS, of bij verhoogde emotionele gevoeligheid bied ik behandeling gericht op de specifieke beperkingen zoals problemen in planning, organiseren, omgaan met overprikkeling, sociale omgang en in het omgaan met stress en emoties.

Er is een mogelijkheid tot het uitvoeren van beknopte, screenende diagnostiek (‘diagnostiek – light’), in geval van vermoedens van een ontwikkelingsstoornis (autisme of ADHD), angst- en stemmingsstoornissen, trauma en/of posttraumatische stress stoornis, (milde) gedragsproblemen of verslavingen of zorgen rondom de persoonlijkheidsontwikkeling. Vanuit diagnostiek wordt een advies beschreven voor verdere behandeling. In overleg met de verwijzer kan dit ook betekenen dat er een dooverwijzing wordt geadviseerd naar een andere behandelsetting of psychotherapeut, mocht de zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ hierin minder toereikend zijn of minder goed aansluiten.

Jong volwassenen (18-23 jaar)

Als jongvolwassene maak je enorme stappen door. Je rondt je schooltijd af, gaat vaak op jezelf wonen en werken of studeren. Ook ben je bezig met jezelf ontwikkelen, je identiteit, relaties en ga je keuzes maken voor je verdere carrière. Deze ontwikkelingen kunnen best veel spanning en zorgen met zich mee brengen. Ook kunnen er veel vragen ontstaan bij je, over wie je ‘echt bent’ (je identiteit), je zelfbeeld en zelfvertrouwen, je relaties en seksualiteit (of geaardheid), of ontstaan er twijfels over je opleiding of werk of andere toekomstige scenario’s. Jongvolwassenen die ik spreek ervaren ook regelmatig veel druk of stress, door alle eisen en verwachtingen die worden gevoeld vanuit de maatschappij, opleiding, sociale contacten, enz. Als gevolg van deze ontwikkelingen en daarmee samenhangende spanning en stress kun je uit balans raken, en kunnen er klachten of problemen ontstaan, bijvoorbeeld faalangst, somberheid, overspannenheid, piekergedachten, eetproblemen, middelengebruik, studie achterstand, slaapproblemen of dwangmatige gedragingen. Door met een psycholoog te praten kun je hulp krijgen in het hervinden van je balans, je kracht en zelfvertrouwen, zodat je weer meer evenwichtig je leven verder kunt voortzetten!

Aanbod

Ik streef er altijd naar “maatwerk” te bieden en kijk samen met jou naar wat er nodig is en wat je vraag of wens is. Daarbij vind ik het heel belangrijk om gedachten en gevoelens en gedrag niet los te zien van elkaar en het verband te leggen tussen je mentale welzijn en je lichaam (signalen). Het kan zijn dat we in de behandeling misschien ook met sport en beweging gaan werken, of dat ik je help om meer verbinding te zoeken, met jezelf (in wat je voelt) of juist met anderen.

Binnen de behandeling maak ik vooral vaak gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, traumatherapie waaronder EMDR, en emotie regulatie vaardigheden. Hieronder worden diverse therapievormen waarin ik opgeleid ben, nader beschreven. De therapieën die worden aangeboden zijn van kortdurende aard (ca. 8 – 16 gesprekken), en zijn met name gericht op de behandeling van enkelvoudige klachten en problemen en/of een duidelijke hulpvraag. Dit is kenmerkend voor de Generalistische Basis GGZ. De behandeling kan ook in combinatie met E-Health worden aangeboden.

Mocht er langer durende zorg of meer intensieve zorg nodig zijn, dan zal dit met je worden besproken. Het is mogelijk om bijv. je partner bij de gesprekken te betrekken, als we samen concluderen dat dit zinvol kan zijn. Een therapiegesprek duurt doorgaans 60 minuten; partnergesprekken duren ongeveer 75-90 minuten.

We bieden binnen Praktijk Kern ook onderhoudsbehandeling aan cliënten die in de Specialistische GGZ zijn behandeld, voldoende gestabiliseerd zijn, en nog enige vorm van begeleiding willen om de ingezette verandering door te zetten.

De volgende therapievormen worden aangeboden in de praktijk: